Garantie

Bij ieder door ons geleverd product ontvangt u een factuur. Deze factuur geldt tevens als garantiebewijs. Mocht u onverhoopt een defect constateren dan heeft u dit bewijs nodig om aanspraak te maken op de garantie.

Op alle door ons geleverd onderdelen zitten 12 maanden garantie op productie en fabricagefouten.

Mocht u hierop aanspraak willen maken dan dient u dit altijd per email aan [email protected] kenbaar te maken. Binnen 24 uur ontvangt u dan verdere instructies over de te volgen procedure en retour adres.

 

< Terug naar klantenservice